Tutorzy na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska

 

dr Agata Daszkowska-Golec

Katedra Genetyki

dr hab. Izabela Poprawa

dr hab. Izabela Poprawa

Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt

dr hab. Anna Orczewska

Katedra Ekologii

dr hab. prof. UŚ Agnieszka Mrozik

Katedra Biochemii

 

dr hab. Edyta Sierka

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

 

Centrum Tutorów dba o rozwój swojej kadry – w ramach projektu SWAN ponad 30 pracowników Wydziału odbywa certyfikowane szkolenie w zakresie tutoringu. W ten sposób doświadczenia wyniesione z dotychczasowej pracy ze studentami są wzbogacane o narzędzia i teorie klasycznego tutoringu naukowego oraz tutoringu rozwojowego.