Centrum Tutorów WBiOŚ

Od roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska swoją działalność rozpoczyna Centrum Tutorów, które stawia sobie za cel wprowadzenie i rozwój spersonalizowanego kształcenia na Wydziale. Centrum Tutorów koordynuje programy tutorskie realizowane na WBiOŚ (rekrutacja, obsługa techniczna), a także dba o rozwój i zdobywanie nowych kompetencji tutorów. 

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków Wydziału (po pierwszym roku studiów I stopnia). Jeżeli odczuwacie Państwo potrzebę rozwoju i szukacie mistrza, który może Wam w tym pomóc – tutoring jest najlepszą możliwą drogą. [zobacz listę tutorów na WBiOŚ]

Czym właściwie jest tutoring i czemu może służyć? Oto kilka podpowiedzi:

  • indywidualny rozwój studenta pod opieką nauczyciela akademickiego
  • uzupełnienie programu kształcenia – coś Cię zainteresowało, ale nie starczyło na to czasu na zajęciach
  • zupełnie nowa ścieżka rozwoju – szansa na „nowe otwarcie”
  • realizacja indywidualnych naukowych zainteresowań
  • wsparcie tutora przy planowaniu i realizacji własnych pomysłów i projektów naukowych, społecznych, artystycznych itd.
  • możliwość szerszego dostępu do narzędzi badawczych
  • szansa na wejście w spersonalizowaną relację z tutorem – otwarcie na dalszą współpracę badawczą (studia drugiego stopnia, studia doktoranckie)
  • wsparcie w przygotowaniu publikacji, wystąpień i projektów grantowych (w tym Diamentowy Grant)
  • większa efektywność w zdobywaniu stypendiów
  • możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i referencji

Uwaga – rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 jest już zamknięta – 30 dostępnych miejsc zostało wypełnionych. Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie od kolejnego roku zapraszamy do kontaktu bezpośredniego w dziekanacie (poniedziałek i czwartek) albo przez e-mail tutor@us.edu.pl. Zasady rekrutacji dodatkowej na kolejny cykl zostaną wkrótce ogłoszone.