Kim jest tutor

Tutoring jest źródłowo związany z najlepszymi brytyjskimi ośrodkami naukowymi – Oksfordem i Cambridge – w których jest on integralną częścią systemu edukacji. Studenci tych uczelni, zamiast pracy w dużych grupach ćwiczeniowych, spotykają się z tutorem indywidualnie lub w 2-3-osobowych grupach. Każde spotkanie oparte jest o esej, który student przygotowuje i przekazuje tutorowi. W ten sposób student nie tylko poznaje materiał, ale krytycznie i twórczo go przetwarza, najpierw pisząc esej, a potem broniąc jego tez na spotkaniu.

Samo angielskie słowo tutor oznacza prywatnego nauczyciela, w języku angielskim jest często używane w znaczeniu korepetytora. Tutorzy nie zawsze byli też powiązani z konkretnymi ośrodkami akademickim. Przeciwnie – zanim w wiodących brytyjskich ośrodkach zdecydowano się na pracę tą metodą, tutorzy przygotowywali do egzaminów synów uboższej angielskiej szlachty, dla których studia uniwersyteckie były zbyt drogie. Po czasie okazało się, że osoby, które przygotowywały się do egzaminów poza uniwersyteckimi salami, zdawały je lepiej niż studenci.

Od tego czasu najpierw „Oxbride”, a później uczelnie i szkoły na świecie – także w Polsce – zaczęły nazywać tutoringiem indywidualną, spersonalizowaną pracę ze studentem i uczniem. Na wszystkich szczeblach edukacji – począwszy już od przedszkoli – można spotkać placówki, które pracę tutora wykorzystują jako podstawowe lub dodatkowe narzędzie rozwoju podopiecznych.

W Kolegium ISM praca tutora jest równocześnie w samym środku i na obrzeżach kształcenia. Studenci ISM uczestniczą w tradycyjnych zajęciach grupowych na wydziałach, na których studiują i w ten sposób zdobywają dyplom na konkretnym kierunku. Ale ich edukacji przez cały okres studiów towarzyszy indywidualny opiekun, który pomaga im w kształtowaniu ścieżki studiów, doradza w trudnych wyborach, a równocześnie realizuje razem ze swoim podopiecznym indywidualne projekty, których efektem są prace semestralne.

Drogi edukacji liberalnej
Praca tutora jest zwykle łączona z tak zwaną edukacją liberalną, której podstawowym założeniem jest to, że człowiek, który sam będzie decydować o drodze swojego rozwoju, osiągnie najwięcej. Dlatego studenci w Kolegium ISM sami wybierają kierunki i zajęcia, sami też przychodzą do tutora z zaproszeniem do współpracy. Wolność, którą dysponują studenci nie jest jednak czymś łatwym ani oczywistym, łączy się z trudnymi wyborami i większym zagrożeniem porażką. Jednym z najważniejszy zadań, jakie Kolegium ISM powierza tutorom, jest więc – uczenie wolności – korzystania z niej, rozumienia jej konsekwencji, przygotowania na sukcesy i na porażki.
Inaczej niż w modelu edukacji neoliberalnej, zmasowanej i nastawionej na bezpośredni rezultat, studenci Kolegium ISM wydeptują własne ścieżki, co czasem zajmuje więcej czasu, ale ostatecznie przynosi zdecydowanie lepsze efekty i znacznie więcej satysfakcji. Tutorzy pełnią tu rolę „lokalnych przewodników”, którzy nie zawsze znają ostateczny cel wyprawy, ale pomagają przetrwać jej najtrudniejsze odcinki.