Różnorodność i ewolucja akwaporyn roślinnych

Tutoring w ramach Programu Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2017/2018

 

Tutor: dr Marzena Kurowska

Studentka: Klaudia Peczyk

 

Efektem pracy jest esej pt. Różnorodność i ewolucja akwaporyn roślinnych. Tekst w formacie docx.

 

Działanie zrealizowane w ramach programu Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego w ramach dotacji projakościowej MNiSW za olimpijczyków i najlepszych maturzystów przyjętych na studia w roku 2016/2017.