Wpływ wybranych nanocząstek i nanokompozytów na wzrost bakterii Bacillus subtilis i Escherichia coli oraz aktywność bakteryjnej peroksydazy

Tutoring w ramach Programu Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2018/2019

 

Tutor: prof. dr hab. Agnieszka Mrozik

Studentka: Oliwia Metryka

 

Celem współpracy było przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentu laboratoryjnego w Katedrze Biochemii.
Raport z eksperymentu (pdf)

 

Działanie zrealizowane w ramach programu Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego w ramach dotacji projakościowej MNiSW za olimpijczyków i najlepszych maturzystów przyjętych na studia w roku 2017/2018.