Autotomia w świecie zwierząt

Tutoring w ramach Programu Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2017/2018

 

Tutor: dr hab. Weronika Rupik

Student: Dominika Kwiecińska

                      

 

Tutor o przebiegu współpracy:

Spotkania polegały na przygotowaniu studenta do pisania publikacji przeglądowych, gromadzeniu wymaganej literatury, dokonywaniu selekcji zgromadzonego materiału, pisaniu i korygowaniu części napisanego manuskryptu. W ramach spotkań udało się zrobić szczegółowy plan publikacji, napisać i skorygować wstęp.

 

 

Działanie zrealizowane w ramach programu Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego w ramach dotacji projakościowej MNiSW za olimpijczyków i najlepszych maturzystów przyjętych na studia w roku 2016/2017.

Autotomia w świecie zwierząt

Tutoring w ramach Programu Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2017/2018

 

Tutor: dr hab. Weronika Rupik

Student: Dominika Kwiecińska

                      

 

Tutor o przebiegu współpracy:

Spotkania polegały na przygotowaniu studenta do pisania publikacji przeglądowych, gromadzeniu wymaganej literatury, dokonywaniu selekcji zgromadzonego materiału, pisaniu i korygowaniu części napisanego manuskryptu. W ramach spotkań udało się zrobić szczegółowy plan publikacji, napisać i skorygować wstęp.

 

 

Działanie zrealizowane w ramach programu Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego w ramach dotacji projakościowej MNiSW za olimpijczyków i najlepszych maturzystów przyjętych na studia w roku 2016/2017.