Bioindykacja oraz biodostępność wybranych metali ciężkich w glebie

Temat: Bioindykacja oraz biodostępność wybranych metali ciężkich w glebie

Tutoring w ramach Programu Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2018/2019

 

Tutor: dr Marta Kandziora-Ciupa

Studentka: Julia Karowiec, ochrona środowiska, III rok, studia I st.

                      

Tutor o przebiegu współpracy:

Tematyka spotkań dotyczyła bioindykacji oraz biodostępności wybranych metali ciężkich
w glebie, a głównym celem spotkań tutorskich było nabycie umiejętności pisania tekstów naukowych oraz tworzenia prezentacji uzyskanych wyników. Efektem współpracy było streszczenie i poster zaprezentowany na XIII Seminarium „Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, które odbyło się 17.05.2019 r. w Instytucie Chemii UŚ. Seminarium organizowane było przez Komisję Nauk Chemicznych przy Oddziale PAN w Katowicach, Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii UŚ oraz Dyrekcję Instytutu Chemii UŚ.

 

Poster Bioakumulacja wybranych metali ciężkich w glebie na terenie miasta Gliwice (pdf) zaprezentowany na XIII Seminarium „Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, 17.05.2019 r. w Instytucie Chemii UŚ.

 

Działanie zrealizowane w ramach programu Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego w ramach dotacji projakościowej MNiSW za olimpijczyków i najlepszych maturzystów przyjętych na studia w roku 2017/2018.