Centrum Tutorów WBiOŚ

Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska działa od 2017 roku. Centrum organizuje pracę tutorów na wydziale i promuje ten typ kształcenia wśród nauczycieli akademickich i studentów.

Praca z tutorem na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska odbywa się poza programem studiów, w formie dobrowolnych zajęć, dla grupy studentów, którzy wykazują się inicjatywą i chcą realizować własne projekty lub rozwijać się w wybranym przez siebie kierunku. Student i tutor dobierają się z inicjatywy jednej ze stron i wspólnie ustalają to, czym się będą zajmować. Dzięki temu studenci zajmują się dokładnie tym, co ich interesuje i mogą przy tym korzystać z pomocy najlepszych ekspertów. Efektem tej pracy są często artykuł naukowe i popularnonaukowe, wystąpienia konferencyjne czy wnioski grantowe. Najważniejszym efektem jest jednak rozwój studentów, którzy dopracowują zagadnienia, na które w zwykłym programie studiów często brakuje czasu, uczą się samodzielności myślenia i działania oraz profesjonalnego zaangażowania w pracę naukową.

Dalekosiężnym zadaniem Centrum Tutorów jest ustalenie pozycji tutoringu jako stałego, ważnego elementu kształcenia – także przez włączenie go do podstawowego programu studiów.

Kierownikiem Centrum Tutorów jest prof. dr hab. Maria Augustyniak, aktywny tutor.

Organizacyjne o CT dba dr Ryszard Knapek.

Zapraszamy do Centrum Tutorów, czyli do dziekanatu, pok. B-13 w budynku przy ul. Jagiellońskiej 28, w każdy poniedziałek i czwartek od 8:00 do 15:30. 

 

Więcej:

Tutorzy na WBiOŚ

Ostatnie wolne miejsca w programie tutorskim 2018/2019

Ale po co mi ten tutoring?

  • indywidualny rozwój studenta pod opieką nauczyciela akademickiego
  • uzupełnienie programu kształcenia – coś Cię zainteresowało, ale nie starczyło na to czasu na zajęciach
  • zupełnie nowa ścieżka rozwoju – szansa na „nowe otwarcie”
  • realizacja indywidualnych naukowych zainteresowań
  • wsparcie tutora przy planowaniu i realizacji własnych pomysłów i projektów naukowych, społecznych, artystycznych itd.
  • możliwość szerszego dostępu do narzędzi i aparatury badawczej
  • szansa na wejście w spersonalizowaną relację z tutorem – otwarcie na dalszą współpracę badawczą (wybór katedry, studia drugiego stopnia, studia doktoranckie)
  • wsparcie w przygotowaniu publikacji, wystąpień i projektów grantowych
  • większa efektywność w zdobywaniu stypendiów
  • możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i referencji