Dokumenty

Regulamin Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska – pdf

Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego – regulamin programu – pdf

 

Dokumenty do obsługi Programu Centrum Tutorów WBiOŚ w roku akademickim 2018/2019

  • formularz zgłoszeniowy do programu – SRW UŚ
  • deklaracja przystąpienia do programu CT (tutor) – word
  • ewidencja godzin pracy w ramach umowy-zlecenie – excel
  • ankieta ewaluacyjna po zakończeniu cyklu (tutor) – link
  • ankieta ewaluacyjna po zakończeniu cyklu (student) – link