Bakterie w ludzkim mózgu. Foto. Rosalinda Roberts

Mikroorganizmy a człowiek

Tutoring w ramach Programu Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2018/2019

 

Tutor: dr Sławomir Sułowicz

Student: Joanna Dziadek, biotechnologia, III rok, studia I st.

W ramach tutoringu powstało 8 esejów wiązanych z mikrobiomem ludzkim i wpływem bakterii na zdrowie człowieka. Pisanie esejów było świetnym pretekstem do samodzielnego zgłębiania najnowszej wiedzy na temat interakcji mikroby-człowiek. Finalnym efektem cyklu spotkań był artykuł popularnonaukowy pt. Bakterie w naszym mózgu, opublikowany na portalu przystaneknauka.us.edu.pl.

 

Działanie zrealizowane w ramach programu Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego w ramach dotacji projakościowej MNiSW za olimpijczyków i najlepszych maturzystów przyjętych na studia w roku 2017/2018.