Mikroorganizmy a nanomateriały (II)

Tutoring w ramach Programu Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2017/2018

 

Tutor: dr Sławomir Sułowicz

Student: Katarzyna Kudła, biotechnologia, II rok, studia II st.

 

Tutor o przebiegu:

Był to już 3 wspólny kurs, tym razem pracowaliśmy nad przygotowaniem wniosku grantowego. Zapoznanie się z dostępnymi możliwościami finansowania badań naukowych dla młodych naukowców, warunki przystąpienia do wnioskowania o grant, przegląd literatury, wybór oryginalnego tematu badawczego, zaproponowanie metod badawczych, dostosowanie proponowanych metod to specyfiki projektu, konsultacje z innymi naukowcami celem oceny realności przeprowadzenia planowanych zadań badawczych, wstępne oszacowanie kosztorysu… – to tylko niektóre z zadań postawionych przed Studentką. Zadania były rozwiązywane krok po kroku, a materialnym efektem jest przygotowany przez Studentkę projekt naukowy, który może zostać wykorzystany w konkursie grantowym typu Preludnium NCN.

 

Działanie zrealizowane w ramach programu Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego w ramach dotacji projakościowej MNiSW za olimpijczyków i najlepszych maturzystów przyjętych na studia w roku 2017/2018.