Mikroorganizmy a nanomateriały

Tutoring w ramach Programu Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2017/2018

 

Tutor: dr Sławomir Sułowicz

Student: Katarzyna Kudła, biotechnologia, I rok, studia II st.

 

Efektem pierwszego cyklu spotkań był artykuł popularnonaukowy pt. Małe fabryki nanomateriałów, czyli mikroorganizmy produkujące nanocząstki, opublikowany na portalu przystaneknauka.us.edu.pl.

 

Działanie zrealizowane w ramach programu Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego w ramach dotacji projakościowej MNiSW za olimpijczyków i najlepszych maturzystów przyjętych na studia w roku 2016/2017.

Mikroorganizmy a nanomateriały

Tutoring w ramach Programu Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2017/2018

 

Tutor: dr Sławomir Sułowicz

Student: Katarzyna Kudła, biotechnologia, I rok, studia II st.

 

Efektem pierwszego cyklu spotkań był artykuł popularnonaukowy pt. Małe fabryki nanomateriałów, czyli mikroorganizmy produkujące nanocząstki, opublikowany na portalu przystaneknauka.us.edu.pl.

 

Działanie zrealizowane w ramach programu Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego w ramach dotacji projakościowej MNiSW za olimpijczyków i najlepszych maturzystów przyjętych na studia w roku 2016/2017.