Origami z DNA – perspektywy i zastosowanie

Tutoring w ramach Programu Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2017/2018

 

Tutor: dr Agata Daszkowska-Golec

Student: Krystyna Grzegorzyca, biotechnologia, II rok, studia I st.

 

Tutor o przebiegu współpracy:

Efektem końcowym cyklu spotkań w ramach tutoringu prowadzonego przeze mnie z Krystyną Grzegorzycą jest esej zatytułowany 'DNA Origami – zastosowania i perspektywy’. Esej stanowi pracę przeglądową, która dotyka podstawowych terminów dotyczących DNA, jego struktury i procesów komórkowych aż do skomplikowanego tworzenia struktur określonych mianem DNA Origami. Tematyka poruszana w eseju wymagała od Krystyny zapoznania się z artykułami naukowymi w języku angielskim oraz dogłębnej analizy problemu celem jego zrozumienia, a następnie opisania w przystępny sposób. Wydaje mi się, że cel został osiągnięty. Ewolucja tekstu jaka następowała z jednego spotkania na kolejne przyniosła ciekawy esej, który może stanowić lekturę dla każdego zainteresowanego tematyką, kto nie jest ekspertem w dziedzinie opisywanej przez Krystynę.

 

 

Działanie zrealizowane w ramach programu Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego w ramach dotacji projakościowej MNiSW za olimpijczyków i najlepszych maturzystów przyjętych na studia w roku 2016/2017.