Plan semestralny

Indywidualny semestralny program studiów, czyli tak zwany „plan” jest podstawą kształcenia studenta Kolegium ISM. Zawiera wszystkie moduły, które student będzie realizował w danym semestrze, adnotacje o indywidualnych warunkach zaliczenia oraz informację o tutorze i pracy semestralnej lub pracy dyplomowej.

Student tworzy plan w porozumieniu z tutorem. Szczególnie ważny jest udział tutora w powstawaniu planu w pierwszym semestrze studiów, kiedy student często nie jest jeszcze dobrze zorientowany w formach studiowania, korzyściach, trudnościach i nakładzie pracy z tym powiązanymi.

Plan semestralny musi cechować się interdyscyplinarnością i uwzględniać realizację:

 • minimum programowego kierunku wiodącego (dostępnego na stronie internetowej Kolegium – http://ism.us.edu.pl/minima)
 • wybranych przez studenta modułów z innego obszaru wiedzy, niż minimum programowe
 • minimum 30 ECTS.

Plany semestralne składają się razem na całościowy indywidualny program studiów. W trakcie całych studiów student ISM musi zrealizować

 • minium programowe kierunku wiodącego
 • zajęcia ogólnouczelniane (lektorat i wychowanie fizyczne)
 • zajęcia Modułu ISM, czyli zestaw zajęć organizowanych specjalnie dla studentów ISM (oferta na stronie http://ism.us.edu.pl) w następującym zakresie:
  • na studiach I stopnia jedne ćwiczenia i dwa wykłady
  • na studiach II stopnia Moduł zespołowy ISM i jeden moduł do wyboru z oferty
  • na studiach jednolitych magisterskich łączne obowiązki studentów I i II stopnia

Termin złożenia planu: 31 października w semestrze zimowym i 1 marca w semestrze letnim.

Student ma prawo wprowadzić zmiany do planu – do miesiąca po terminie złożenia planu, czyli odpowiednio do 30 listopada i 1 kwietnia. Zmiany powinny być zaakceptowane przez tutora i nie mogą sprawić, że plan nie będzie realizował któregoś z wymogów (interdyscyplinarność, międzyobszarowość, 30 ECTS).

Dokumenty do pobrania: