Przyżyciowa analiza procesu oogenezy Macrobiotus sp.

Tutoring w ramach Programu Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2017/2018

 

Tutor: dr hab. Izabela Poprawa

Studentka: Agnieszka Śmiech, 3. rok biologii, studia I st.

 

Tutor o przebiegu współpracy:

W ramach spotkań tutorskich wypracowałyśmy z Agnieszką umiejętność: prowadzenia hodowli i obserwacji niesporczaków w warunkach laboratoryjnych, poprawiłyśmy umiejętność: pisania krótkich tekstów naukowych (abstrakt, tekst na poster), tworzenia prezentacji posterowych oraz publicznej prezentacji wyników badań.

 

Efekt pracy: poster, zaprezentowany na VII Ogólnopolskiej konferencji ARTHROPOD, Uniwersytet Śląski, Katowice 8‑10 czerwca 2018 r.

 

 

opis plakatu (pdf)

 

 

 

 

 

Ciekawostka:

W trakcie trwania tutoriali przedmiot badań zyskał swoją nazwę gatunkową, ponieważ ukazała się publikacja z opisem gatunkowym badanego niesporczaka – rozpoczynano pracę z Macrobiotus sp., a kończono z Macrobiotus hannae.

 

Działanie zrealizowane w ramach programu Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego w ramach dotacji projakościowej MNiSW za olimpijczyków i najlepszych maturzystów przyjętych na studia w roku 2016/2017.

Przyżyciowa analiza procesu oogenezy Macrobiotus sp.

Tutoring w ramach Programu Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2017/2018

 

Tutor: dr hab. Izabela Poprawa

Studentka: Agnieszka Śmiech, 3. rok biologii, studia I st.

 

Tutor o przebiegu współpracy:

W ramach spotkań tutorskich wypracowałyśmy z Agnieszką umiejętność: prowadzenia hodowli i obserwacji niesporczaków w warunkach laboratoryjnych, poprawiłyśmy umiejętność: pisania krótkich tekstów naukowych (abstrakt, tekst na poster), tworzenia prezentacji posterowych oraz publicznej prezentacji wyników badań.

 

Efekt pracy: poster, zaprezentowany na VII Ogólnopolskiej konferencji ARTHROPOD, Uniwersytet Śląski, Katowice 8‑10 czerwca 2018 r.

 

 

opis plakatu (pdf)

 

 

 

 

 

Ciekawostka:

W trakcie trwania tutoriali przedmiot badań zyskał swoją nazwę gatunkową, ponieważ ukazała się publikacja z opisem gatunkowym badanego niesporczaka – rozpoczynano pracę z Macrobiotus sp., a kończono z Macrobiotus hannae.

 

Działanie zrealizowane w ramach programu Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego w ramach dotacji projakościowej MNiSW za olimpijczyków i najlepszych maturzystów przyjętych na studia w roku 2016/2017.