Różnicowanie struktur głowy u zarodków gadów

Tutoring w ramach Programu Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2017/2018

 

Tutor: dr hab. Weronika Rupik

Student: Dawid Muniowski

                      

 

Tutor o przebiegu współpracy:

Spotkania polegały na analizie preparatów histologicznych, rozpoznawaniu różnicujących się struktur głowy zarodków jaszczurek, wykonywaniu zdjęć wybranych struktur (oko, oko ciemieniowe, szyszynka), wyborze zdjęć do prezentacji posterowej, nauce robienia posteru, wykonaniu posteru oraz ćwiczeniu prezentacji uzyskanych wyników.
W ramach spotkań udało się przygotować poster „Różnicowanie struktur głowy anolisa brązowego Anolis sagrei (Squamata, Iguania)”, który został zaprezentowany na XXXIII Konferencji Embriologicznej w Olsztynie.

 

 

Działanie zrealizowane w ramach programu Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego w ramach dotacji projakościowej MNiSW za olimpijczyków i najlepszych maturzystów przyjętych na studia w roku 2016/2017.

Różnicowanie struktur głowy u zarodków gadów

Tutoring w ramach Programu Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2017/2018

 

Tutor: dr hab. Weronika Rupik

Student: Dawid Muniowski

                      

 

Tutor o przebiegu współpracy:

Spotkania polegały na analizie preparatów histologicznych, rozpoznawaniu różnicujących się struktur głowy zarodków jaszczurek, wykonywaniu zdjęć wybranych struktur (oko, oko ciemieniowe, szyszynka), wyborze zdjęć do prezentacji posterowej, nauce robienia posteru, wykonaniu posteru oraz ćwiczeniu prezentacji uzyskanych wyników.
W ramach spotkań udało się przygotować poster „Różnicowanie struktur głowy anolisa brązowego Anolis sagrei (Squamata, Iguania)”, który został zaprezentowany na XXXIII Konferencji Embriologicznej w Olsztynie.

 

 

Działanie zrealizowane w ramach programu Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego w ramach dotacji projakościowej MNiSW za olimpijczyków i najlepszych maturzystów przyjętych na studia w roku 2016/2017.