Rozwijanie profesjonalnych umiejętności wdrażania środowiskowych modeli numerycznych

Tutoring w ramach Programu Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2017/2018

 

Tutor: dr Bartosz Łozowski

Student: Paweł Wcisło, biotechnologia, I rok, studia II st.

 

Tutor o przebiegu współpracy:

W ramach spotkań tutorskich Student nabył umiejętności samodzielnego przygotowania i uruchomienia modelu matematycznego AEM3D w zakresie podstawowych funkcji (m.in. batymetria, hydrodynamika, śledzenie wirtualnej cząsteczki chemicznej, wpływ warunków meteorologicznych). Efekt działania modelu został zaprezentowany w formie grafik i filmów wykonanych za pomocą dedykowanego programu. Wyniki symulacji zostały poddane analizie i omówione.

 

 

Działanie zrealizowane w ramach programu Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego w ramach dotacji projakościowej MNiSW za olimpijczyków i najlepszych maturzystów przyjętych na studia w roku 2016/2017.

Rozwijanie profesjonalnych umiejętności wdrażania środowiskowych modeli numerycznych

Tutoring w ramach Programu Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2017/2018

 

Tutor: dr Bartosz Łozowski

Student: Paweł Wcisło, biotechnologia, I rok, studia II st.

 

Tutor o przebiegu współpracy:

W ramach spotkań tutorskich Student nabył umiejętności samodzielnego przygotowania i uruchomienia modelu matematycznego AEM3D w zakresie podstawowych funkcji (m.in. batymetria, hydrodynamika, śledzenie wirtualnej cząsteczki chemicznej, wpływ warunków meteorologicznych). Efekt działania modelu został zaprezentowany w formie grafik i filmów wykonanych za pomocą dedykowanego programu. Wyniki symulacji zostały poddane analizie i omówione.

 

 

Działanie zrealizowane w ramach programu Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego w ramach dotacji projakościowej MNiSW za olimpijczyków i najlepszych maturzystów przyjętych na studia w roku 2016/2017.