Tutor w Kolegium ISM

Studia w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego to nieustające wyzwanie i niekończąca się (aż do dyplomu) przygoda. A jak to z przygodami bywa, trudno przetrwać ją bez przewodników i „magicznych pomocników”.

Dlatego tak ważne miejsce w strukturze Kolegium ISM zajmują tutorzy – opiekunowie naukowi, którzy wspierają studentów w ich poszukiwaniu wiedzy. Tutor jest przedstawicielem wydziału w Kolegium ISM i przedstawicielem Kolegium na wydziale, na którym pracuje. Jest przewodnikiem studenta, kiedy ten potrzebuje pomocy i towarzyszem jego podróży, kiedy student już dojrzeje i coraz lepiej rozumie drogę, którą podąża.

Tą drogą podążają teraz inne jednostki Uniwersytetu Śląskiego, które wprowadzają elementy tutoringu do swojej oferty dydaktycznej.

Serwis Tutor na Uniwersytecie Śląskim ma służyć pomocą wszystkim opiekunom naukowym studentów ISM i innym tutorom na Uniwersytecie Śląskim (i poza nim) – tym, którzy pierwszy raz podejmują się pracy indywidualnego opiekuna naukowego, jak i tym, którzy mają już doświadczenie, którym chcą się podzieli albo szukają sposobów na udoskonalenie swojej tutorskiej pracy.

Zasadniczą część serwisu stanowią dane – instrukcje i dokumenty – wyjaśniające i wspierające pracę tutora. W niedługiej przyszłości planujemy rozwinięcie serwisu o trzy moduły – Bank Prac Semestralnych, Rozwój i Forum.

Bank to miejsce, w którym będą umieszczane informacje o pracach semestralnych studentów – albo całe prace, albo tylko ich tytuły i słowa kluczowe i źródła dostępu do nich, jeśli zostaną gdzieś opublikowane.

Moduł Rozwój będzie źródłem informacji o tym, w jaki sposób można rozwinąć swoją pracę, czyli o metodach pracy indywidualnej i spersonalizowanej, szkoleniach i  ciekawych publikacjach dotyczących tutoringu.

Forum ma być przede wszystkim miejscem wirtualnego spotkania tutorów – rozmów o metodach pracy ze studentami, radach dotyczących rozwiązywania różnych trudności i zaproszeniach do współpracy.

Zachęcamy też do kontaktu z Kolegium jako jednostką, która ma duże i różnorodne doświadczenie w zakresie tutoringu. W sprawach dotyczących tutoringu na adres tutor@us.edu.pl, a we wszystkich pozostałych na adres ism@us.edu.pl.

 

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych jest międzywydziałową jednostką organizującą międzyobszarowe studia na Uniwersytecie Śląskim. Studentów i osoby zainteresowane studiami w naszej jednostce zapraszamy na stronę – http://ism.us.edu.pl.