Sukcesy ewolucyjne pluskwiaków

Tutoring w ramach Programu Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2017/2018

 

Tutor: dr hab. Jolanta Brożek

Student: Rafał Perłowski, biologia, I rok, studia II st.

 

Tutor o przebiegu współpracy:

Tutoring zakłada dobrowolność po obu stronach i tutor daje podopiecznemu pewną „wolność” i dlatego realizowane były tematy z kręgu zainteresowań podopiecznego. Istotnym efektem tych spotkań tutorski pod względem naukowym było napisanie i omówienie dwóch esejów. Dla podopiecznego było to dość pracochłonne, ale jak stwierdził opłacało się, gdyż sam nie sięgnąłby tak dogłębnie w te zagadnienia. Sam dyskusja nad esejami i omawianie mocnych i słabych stron dało podopiecznemu możliwość otwarcia się i zdobycia się na pewniejsze relacje z tutorem. Doświadczenie to wzmocniło również jego chęć dalszego pogłębiania zagadnień ewolucyjnych pluskwiaków w ramach tutorialu.

 

 

Działanie zrealizowane w ramach programu Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego w ramach dotacji projakościowej MNiSW za olimpijczyków i najlepszych maturzystów przyjętych na studia w roku 2016/2017.