Tutoring dla najlepszych studentów UŚ

W roku akademickim 2018/2019 ruszyła druga edycja programu „Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego”. W pierwszej edycji w programie wzięły udział dwa wydziały – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska i Wydział Nauk o Ziemi. W tym roku do tych dwóch jednostek dołączają jeszcze Wydział Filologiczny, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz Wydział Teologiczny.

Każdy z wydziałów realizuje program wedle ustalonych przez siebie zasad, opierając się na ogólnym regulaminie, zatwierdzonym przez prorektora ds. kształcenia i studentów.