dr hab. Anna Orczewska certyfikat I

dr hab. Anna Orczewska

Foto: [b.d.]

 

Jestem biologiem, specjalizującym się w ekologii lasu.

Dynamika przemian zbiorowisk leśnych pod wpływem człowieka to moje główne zainteresowania naukowe. Dlatego wraz z kolegami z europejskiej sieci naukowej Fleur (www.fleur.ugent.be) badam biologię i ekologię roślin leśnych w odpowiedzi na zmiany klimatu.

Moja współpraca z magistrantami często ma trwały ślad, gdyż wyniki badań publikujemy w czasopismach naukowych.

Lubię fotografię, podróże i spotkania z ciekawymi ludźmi. Kocham dzikość przyrody i angażuję się w jej ochronę.

Zapraszam na tutoriale, mając nadzieję, że będą one okazją do wspólnego odkrywania piękna i złożoności przyrody.

Mój profil na ResearchGate: www.researchgate.net/profile/Anna_Orczewska

 

Tematy prowadzonych tutoriali:

  • Globalne i regionalne czynniki kształtujące dynamikę zbiorowisk roślinnych
  • Globalne ocieplenie klimatu i jego wpływ na zmiany zasięgów roślin i zbiorowisk roślinnych

 

Kontakt

anna.orczewska@us.edu.pl

Katedra Ekologii

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

ul. Bankowa 9, pok. 18

tel. 32 3591548