dr Marzena Kurowska

dr Marzena Kurowska

Foto: Agnieszka Julia Szymala/UŚ

 

W swoich badaniach wykorzystuje strategie TILLING (Targeting Induced Local Lesion IN Genomes) – narzędzie genomiki funkcjonalnej do identyfkacji mutacji w różnych genach u jęczmiania , a następnie analizuję ich wpływ na funkcję kodowanego białka.

Obecnie pracuje nad poznanem ścieżek regulacyjnych w które zaangażowany jest czynnik transkrypcyjny kodowany przez gen HvSNAC1 (Stress responsive NAC1) u jęczmienia podczas trwania stresu abiotycznego.

 

Tematy prowadzonych tutoriali:

 

Kontakt

marzena.kurowska@us.edu.pl

Katedra Genetyki

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

ul. Jagiellońska 28