dr Renata Kurtyka certyfikat I

dr Renata Kurtyka

Foto: [b.d.]

 

Jestem doświadczonym dydaktykiem prowadzącym wiele różnorodnych zajęć z zakresu fizjologii roślin. W centrum moich zainteresowań leżą problemy dotyczące reakcji roślin na abiotyczne czynniki stresowe, w tym głównie metale ciężkie. W ramach tej tematyki zajmuję się udziałem plazmolemowej pompy protonowej oraz kanałów jonowych w reakcjach wzrostowych i elektrofizjologicznych roślin na stres wywołany jonami kadmu i ołowiu. W celu głębszego poznania mechanizmu działania metali ciężkich na wzrost roślin prowadzę badania dotyczące interakcji pomiędzy fitohormonami (IAA, IBA, BR) i metalami ciężkimi. Interesują mnie również mechanizmy przeciwdziałania toksyczności kadmu i ołowiu u roślin.

Oferuję zindywidualizowany cykl spotkań tutorskich o charakterze naukowo-rozwojowym, dotyczących szeroko rozumianych zagadnień związanych ze stresem abiotycznym u roślin.

 

Kontakt

renata.kurtyka@us.edu.pl

Katedra Fizjologii Roślin

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

ul. Jagiellońska 28, pok. A-3.1a

tel. 32 2009356