prof. dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska

prof. dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska

Foto: b.d.

 

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na przebiegu i roli procesów śmierci komórkowej (apoptozy, nekrozy i autofagii) oraz roli komórek macierzystych w prawidłowym funkcjonowaniu nabłonków ze szczególnym uwzględnieniem nabłonków układu pokarmowego bezkręgowców.

Wraz z zespołem moich doktorantów analizujemy więc wpływ wielu stresorów na funkcjonowanie nabłonków, czy też uruchamianie procesów utrzymujących homeostazę. W tym celu w swojej pracy wykorzystuję transmisyjna mikroskopię elektronową, mikroskopię konfokalną, mikrotomografię komputerową, a także cytometrię przepływową.

 

Tematy prowadzonych tutoriali:

  • Analiza układu pokarmowego wybranych gatunków wieloszczetów

 

Kontakt

magdalena.rost-roszkowska@us.edu.pl

Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

ul. Bankowa 9, pok. 8