Wykorzystanie naturalnych i syntetycznych nanocząstek w remediacji zanieczyszczonych gleb i wód

Tutoring w ramach Programu Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2017/2018

 

Tutor: prof. dr hab. Agnieszka Mrozik

Studentka: Oliwia Metryka

 

Efektem pracy jest artykuł popularnonaukowy pt. Wpływ nanocząstek na mikroorganizmy, opublikowany na portalu Przystanek Nauka.

 

Działanie zrealizowane w ramach programu Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego w ramach dotacji projakościowej MNiSW za olimpijczyków i najlepszych maturzystów przyjętych na studia w roku 2016/2017.