Zasady wyboru opiekuna naukowego (deklaracja tutorska)

Zasady wyboru opiekuna naukowego

Każdy student Kolegium ISM, przez cały okres studiów jest pod opieką tutora. Student wybiera swojego opiekuna na rok, na początku każdego roku akademickiego (do 15 października). Tutorem może być pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego, co najmniej ze stopniem doktora.
Student sam zgłasza się do osoby, z którą chce współpracować w danym roku akademickim. Potencjalny tutor może się zgodzić lub odmówić współpracy. W ogóle praca tutora i studenta odbywa się na zasadzie dobrowolności – w uzasadnionych przypadkach obie strony mogą wycofać się ze współpracy (student musi oczywiście znaleźć wtedy nowego tutora). Podejmując decyzję, tutor powinien mieć świadomość obowiązków i korzyści (intelektualnych i finansowych), które są związane z pracą tutora.
Nauczyciel akademicki wyraża zgodę na pracę jako opiekun naukowy przez wypełnienie deklaracji tutorskiej, którą przekazuje studentowi albo sam dostarcza do Kolegium ISM.
Jeden nauczyciel akademicki nie powinien być opiekunem naukowym więcej niż trzech studentów ISM.

 

Dokumenty:

deklaracja tutorska

Termin:

15 października (lub dwa tygodnie po rozpoczęciu roku akademickiego)