Znaczenie banku nasion dla przyrodniczego funkcjonowania terenów poprzemysłowych

Tutoring w ramach Programu Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2017/2018

 

Tutorzy: dr hab. Edyta Sierka

Student: Alicja Reese

                      

 

Tutorzy o przebiegu współpracy:

Podczas spotkań tutorskich pracowałyśmy nad przygotowaniem przeglądowego artykułu do czasopisma KOSMOS. Została zgromadzona literatura, i powstała wersja robocza pracy, przygotowana przez Panią Studentkę.

 

 

Działanie zrealizowane w ramach programu Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego w ramach dotacji projakościowej MNiSW za olimpijczyków i najlepszych maturzystów przyjętych na studia w roku 2016/2017.

Znaczenie banku nasion dla przyrodniczego funkcjonowania terenów poprzemysłowych

Tutoring w ramach Programu Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2017/2018

 

Tutorzy: dr hab. Edyta Sierka

Student: Alicja Reese

                      

 

Tutorzy o przebiegu współpracy:

Podczas spotkań tutorskich pracowałyśmy nad przygotowaniem przeglądowego artykułu do czasopisma KOSMOS. Została zgromadzona literatura, i powstała wersja robocza pracy, przygotowana przez Panią Studentkę.

 

 

Działanie zrealizowane w ramach programu Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego w ramach dotacji projakościowej MNiSW za olimpijczyków i najlepszych maturzystów przyjętych na studia w roku 2016/2017.